Retningslinier for faremærkede produkter og anden vejledning – også kaldet en Arbejdspladsanvisning.
  • På alle produkter er der et mærke du skal holde øje med og læse grundigt. Se også miljø mappen, som din chef har gennemgået med dig. Skulle det ske, at du får noget sæbe i øjet skal du straks tage den førstehjælps kasse, der ligger i dit rengørings rum, og skylle dit øje eller hånd i koldt vand, tage miljøsedlen der sidder i miljømappen og tage den med på skadestuen. Derefter skriver du en seddel til din chef om hændelsesforløbet, der førte til at du kom til skade.
  • Inden brug af maskiner skal du have gennemgået dem med din chef. Ellers må du ikke tage dem i brug. Du skal også meget nøje gennemgå brugsanvisningen der er i miljømappen.
  • I tilfælde af alarm på din plads, skal du straks gå til alarmen og ringe til den alarmcentral der står på alarmen. Du skal opgive dit navn og hvilket firma du arbejder for og give det kode ord du har fået tildelt af din chef. Husk at slå alarmen fra eller til bagefter – efter aftale med alarm¬centralen.
  • I tilfælde af, at du overrasker en tyv der er brudt ind på din plads, må du ikke gøre modstand og lad være med at spille helt. Løb hvis du kan og tilkald politiet, eller ring straks til politiet når tyven har forladt din plads. Tænk på dig selv. Bed politiet om at ringe til din chef med det samme.
  • I tilfælde af brand skal du sikre dig, at alle kommer med ud på din etage eller på det kontor/etage du er på, og følger den plan der er i miljømappen. Benyt dig af de nødudgange, der er i bygningen. På skoler samles alle på boldbanen. Er du den der opdager branden, skal du straks ringe til brandvæsenet og oplyse hvem du er og hvor du befinder dig. Brug derefter evt. en brandslukker hvis det er en lille brand. Er det en stor brand følg anvisningerne fra Brandvæsnet og derefter forlad bygningen. Er du kommet til skade bed da Brandvæsnet om at ringe til din chef.
  • I tilfælde af du er kommet til skade på en anden måde end med sæbe. Ring da straks efter en ambulance, og til din chef så vi kan komme ud og lukke efter dig. Det er også vigtigt at du skriver en komplet redegørelse om hændelsesforløbet til skaden.
  • Fyld ikke de sorte sække med for meget for at spare tid, det er bedre for din ryg at du går flere gange. Sækken må ikke veje mere end 8 kg. Og helst kun 5 kg. Bær lige meget i begge hænder, for at skabe balance i din ryg.
  • Tænk på din ryg når du arbejder. Se i din miljømappe, hvad du selv kan gøre for en bedre arbejdsgang.
  • Brug gummihandsker, for at beskytte dine hænder. I tilfælde af skade kan det være afgørende om du har brugt handsker eller ej. Så for din egen skyld: brug dem.
  • Kom altid til din chef, hvis der er noget ved dit arbejde der går dig på. Det er lige så skadeligt, at have det skidt med sit arbejde og man får det psykisk dårligt og bliver stresset. Dette giver et dårligt arbejdsmiljø som er lige så skadeligt som sæbe. Så hold dig ikke tilbage, sig fra i god tid og bed chefen om at indkalde til et plads møde på den plads du er på.